Camping de Paal
Camping De Paal

Reglement

Reglement

 1. Graven op het terrein is niet toegestaan. Alle bouwsels, anders dan tenten of caravans, zijn niet toegestaan. Gebruik de ruimte onder de caravan niet als opslagplaats.
 2. Breng geen beplanting en/of bloemversieringen aan op het terrein; deze worden verwijderd. Sla geen spijkers in de bomen. Wist u dat iedere beschadigde dennenboom onherroeplijk doodgaat?
 3. Maak gebruik van bestaande wegen en loop/rijd niet tussen tenten, caravans en/of huuraccommodaties.
 4. De op het terrein aanwezige waterkranen zijn uitsluitend bestemd voor het verkrijgen van drinkwater. Spoel dus bij deze kranen geen was en reinig daar geen potten of pannen en zeker geen toiletemmers. Etensresten uitsluitend in de vuilnisemmer bij uw standplaats deponeren.
 5. Chemische toiletemmers en alle andere toiletemmers ledigen in aparte ruimte, welke bij elk toiletgebouw is aangegeven met “chemisch toilet”.
 6. Op de plattegrond is een plaats aangegeven met speciale vuilwaterafvoer en watertappunt voor campers, deze bevindt zich, op de plattegrond, naast kampeerplaats 1. 
 7. Sleutel voor toegang minder valide toilet/douche is verkrijgbaar op de receptie tegen een borg van €5,-.
 8. Laat uw kinderen niet spelen in/op de rondom de camping gelegen aardappelvelden, maïsvelden etc.
 9. De directie is te allen tijde bevoegd personen de toegang of het gebruik van het terrein te ontzegggen en zonodig tenten, caravans, kortom alle eigendommen van deze personen van het terrein te doen of te laten verwijderen.
 10. Voetbal of andere balsporten zijn niet toegestaan in de nabijheid van tenten of caravans; hiervoor kan men uitsluitend terecht op de sportvelden.
 11. Roken in onze verhuurobjecten (de trekkershut, Paaltent, Paalcottage, Paalcasa en Paalhuissie) is ten strengste verboden.
 12. Het is niet toegestaan om (elektrische) voertuigen op te laden binnen de slagbomen. Dit is mogelijk buiten de slagbomen op de daarvoor bestemde oplaadplaats. 
 13. Iedereen die op de camping aanwezig is wordt geacht op de hoogte te zijn van bovenstaand reglement. Wij vertrouwen erop dat dit reglement door onze gasten wordt nageleefd.